juni 2013

Nedre Glomma er en populær region og mange velger å flytte hit. Men det skapes ikke like mange arbeidsplasser. Fredrikstad kommune startet derfor arbeidet med en næringsplan. Gjennom næringsplanen skulle det private næringslivet og kommunen sammen videreutvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Medlemmer fra Fredrikstad Næringsforening representerte det private næringslivet.

Byomformingsstrategien til Fredrikstad forutsetter økt bruk av elven som et byrom og ferdselsåre. Vi har derfor vært pådrivere for å realisere et mer moderne fergetilbud som skal betjene gående og syklende mellom bydelene.

Idrettslaget Stjernen Hockey har meldt behov for mer isflate og bedre fasiliteter enn hva de har i dagens ishall. Nye treningsflater for Stjernens barne- og ungdomsavdeling samt ny kamparena for Stjernens elitelag er avgjørende for ishockeysportens fremtid i Fredrikstad.

Fagutvalg handel og service i Fredrikstad Næringsforening har ambisjon om å gjøre Fredrikstad til den beste byen på salg og service. Torvbyen har tyvstartet, der har flere av medarbeiderne begynt på fagbrev i salgsfaget. – Med de beste faglærte folkene vil Fredrikstad få et fortrinn i konkurransen med andre destinasjoner. Det er verdifullt for omdømmet

Fagutvalg handel og service i Fredrikstad Næringsforening har ambisjon om å gjøre Fredrikstad til den beste byen på salg og service. Torvbyen har tyvstartet, der har flere av medarbeiderne begynt på fagbrev i salgsfaget. – Med de beste faglærte folkene vil Fredrikstad få et fortrinn i konkurransen med andre destinasjoner. Det er verdifullt for omdømmet

Lukk