august 2019

Fredrikstads næringsliv skal vokse. For å bidra ytterligere til dette, har Fredrikstad Næringsforening engasjert Tommy Kallasten. Han skal blant annet bistå gjennom å koble bedrifter, identifisere felles prosjekter og muligheter, og gi råd. – Jeg ser på dette som en stilling som utvikles underveis. Jeg ønsker å se etter vekstmuligheter og synergieffekter på tvers av

Lukk