juni 2021

NiNi Beach investerer både i kompetanse og lokaler. Trendy konsepter er kjennetegnet til driverne bak, og med den positive utviklingen i Fredrikstad, investerer de mer enn gjerne videre i byen. Navn/tittel: Sindre Brenfelt Løkkeberg, daglig leder i NiNi Beach / Calle Johansen, gründer og eier av konseptene NiNi Beach, Stavkroa i Hemsedal mm. Firmanavn +

Vekst i Fredrikstad-programmet er et strategisk samarbeid og partnerskap hvor næringsliv / Fredrikstad Næringsforening, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt.

Lukk