Robert Sjøborg og Ingar Skiaker.

Ambisiøse bedrifter-prosjektet

-et program som tilbys regionens bedrifter for å skape vekst, sponset av Viken fylke og Fredrikstad kommune.

Tre faglige temaer belyses

Vi har fokus på følgende temaer, som vi tilpasser den enkelte bedrifts behov:

1   Å sette seg riktige strategiske mål

 • Å kartlegge vekstretninger og – muligheter
 • Å posisjonere seg riktig i konkurranselandskapet

2   Å lage en konkurransedyktig forretningsmodell

 • Å forstå sine konkurransefortrinn
 • Å forstå sine kunders behov

3   Å utøve godt eierskap og lederskap

 • Bevissthet om eierskapsrollen 
 • Å utnytte Styret, ledelsens og de ansattes kompetanse

Slik går vi frem:

 1. Oppstartsmøte
 2. Etablering av mulighetsområde
 3. Kartlegging av vekstmuligheter
 4. Beskrive forretningsmodell for vekststrategi
 5. Gjennomgang med styre og eiere
 6. Utarbeide handlings- og kommunikasjonsplan 

Primært har vi en-til-en gjennomføring hos den enkelte bedrift, men vi vil også invitere til noen åpne fagmøter.

Deltakeravgift

Under 5 mill. oms: 15 000,-
Fra 5-50 mill. oms: 25 000,-
Over 50 mill. oms: 50 000,-

Bli med på neste kull – ta kontakt

Vi har oppstart både høstsemesteret og vårsemesteret. Kontakt oss hvis dette er aktuelt for din bedrift.

Robert Sjøborg: 906 68 296, rs@fredrikstad-nf.no
Ingar Skiaker:   400 39 773, is@fredrikstad-nf.no 

Lukk