Om oss

Vår hovedrolle er å være næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Vi jobber for å fremme verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma, gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Vi er dessuten et nettverk som skal fremstå med attraktive møteplasser, og skal fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Ansatte

Vi i administrasjonen er opptatt av å være gode samarbeidspartnere for våre medlemmer og forbindelser, og jobber kontinuerlig med utvikling av næringsdestinasjon Fredrikstad.

Kjell Arne Græsdal

Daglig leder

– For meg er det viktig å ha gode relasjoner til det politiske og administrative miljøet som har medansvar for utøvelse av næringssaker, og at jeg i god samhandling med medlemmene prioriterer dagsorden for næringsutvikling i regionen. 

Marianne Møgster

Koordinator (1/2 årsverk)

– Jeg har opplevd noen gylne øyeblikk på medlemsmøtene våre, og er opptatt av at vi fortsetter som en nyttig nettverksarena for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Hege Birgitte Bongard

Leder for samfunnskontakt

– Jeg har besøkt flere av bedriftene i regionen, og er imponert over den brede kompetansen som finnes her. For meg er det viktig at vi foredler det gode vi har og utvikler oss til å bli en bærekraftig næringsdestinasjon. Da må vi alle se vår rolle i helheten.

Malin-Carita-Lind

Malin Carita Lind

Sentrumsleder

– Etter min vurdering er den viktigste faktoren til at Fredrikstad er en attraktiv by, alle de flotte menneskene som bor og jobber her.

Robert Sjøborg

Nettverksutvikler

– Om vi kan tilføre bedriftseierne og lederne ny kompetanse, nye holdninger og ny inspirasjon, så er det håp om at de kan gi sine respektive bedrifter mulighet til å nå ambisiøse vekstmål.

Styret

Styret består av representanter fra næringslivet. Dette er styret i Fredrikstad Næringsforening:

 • Steinar Frølandshagen, styreleder (regiondirektør, Obos), steinar.frolandshagen@obos.no / telefon 953 04 411
 • Linda Arvesen, nestleder (partner, PriceWaterhouseCoopers)
 • Bernt Sørlie (styreleder, Sørlie Næringseiendom)
 • Lillian Ovell (regionsjef, Cowi)
 • Stian Sollie (daglig leder, Lasse Holst AS)
 • Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp, Frevar)
 • Jon Boye Borgersen (kommersiell direktør, Europris)

Vara til styret:

 • Ketil Gunde Andersen (distriktsleder, Veidekke Entreprenør)
 • Stine Ferguson (bærekraftsansvarlig, Solid Gruppen)

Ordfører, kommunedirektør, direktør for seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad samt daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler, er observatører i styret.

pexels-cowomen-2041627

Strategi

I Fredrikstad Næringsforenings strategiske plan legger vi ambisjonsnivået for hva vi vil med næringsutvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma. Strategien er utarbeidet med innspill fra partnerbedriftene i næringsforeningen, samtidig som de skal samsvare med Fredrikstad kommunes næringsplan.

Ved å stå sammen om hva vi ønsker å oppnå er det større mulighet for at vi lykkes.

3P5A7401

Mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Visjon

Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Verdier

Handlekraft

FNF skal være aktiv og oppfølgende med vilje til å finne løsninger

Entusiasme

FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og engasjert tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter

Troverdighet

FNF skal fremstå som seriøs og tillitsvekkende ved å drive virksomheten basert på tilgjengelig kunnskap og fakta og vise utholdenhet i saker som er viktig for medlemmene

Strategi

I Fredrikstad Næringsforenings strategiske plan legger vi ambisjonsnivået for hva vi vil med næringsutvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma. Strategien er utarbeidet med innspill fra partnerbedriftene i næringsforeningen, samtidig som de skal samsvare med Fredrikstad kommunes næringsplan.

Ved å stå sammen om hva vi ønsker å oppnå er det større mulighet for at vi lykkes.

3P5A7401

Andre styrende organer

Næringslivets Hus (husstyret)

Ivaretar eiendommen i Nygaardsvgaten 5, Fredrikstad 

 • Bernt Sørlie, leder / Sørlie Næringseiendom
 • Stian Sollie / Lasse Holst AS
 • Per Bye / Selvstendig næringsdrivende
 • Kjell Arne Græsdal / Fredrikstad Næringsfroening

Fredrik Halvorsens legat

Deler ut Publisitetsprisen og Litteraturprisen. Les mer her.

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Hege K G Andersen / selvstendig næringsdrivende
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad

Fredrikstad Handelsstands Forenings legat for kompetanseheving

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Hege K G Andersen / selvstendig næringsdrivende
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad

Fredrikstad Håndverk og Industriforenings Hjelpe- og Finansfond

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Hege K G Andersen / selvstendig næringsdrivende
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad
Lukk