Arbeidsplassutvikling

Vi har som mål å minske gapet mellom innbyggervekst i yrkesaktiv alder og utviklingen i antall arbeidsplasser. Sammen med våre medlemmer skal vi bidra til kontinuerlig påvirkning, slik at interessene til bedrifter og utbyggere blir en tydeligere del av planprosessen.

Det hårete målet om at arbeidsplassveksten skal øke mer enn befolkningsveksten, må nåes skal velferdssystemet opprettholdes. Vi kan påvirke gjennom å følge med når planverk rulleres, og Fredrikstad Næringsforening har nå utarbeidet innspill til Fredrikstad kommune før oppstarten med arbe

Lukk