Arealplanen svares opp

Arealplanen svares opp

‘- Arealplanen er et av de viktigste styringsverktøyene vi har og ingen er tjent med at avstanden mellom kommunen, utviklere og innbyggerne blir for stor, sier Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening

Næringsforeningen ser at høringsforslaget har så mange begrensninger for å ivareta det bestående, at det vil stoppe utviklingen. Vi har fått henvendelser om at investeringer vil bli vurdert andre steder, og prosjekter som stoppes opp. Dette er ikke bra, og heldigvis er vi trygge på at det blir gjort store endringer på det høringsforslaget som nå er ute.

Det som er bra med arealplanen er at tilgjengelighet og adkomst anses som en grunnpilar. Fortetting i by og lokalsentra er blir i denne sammenhengen riktig.

Overordnet er det tre punkter vi mener det må være fokus på; tilgjengelighet, utnyttelsesgrad og fortetting, der utnyttelsesgraden bør være viktigere enn rigide regler for bygningers høyde.

Vi er klar over at våre medlemmer har ulike interesser, og derfor har vi forsøkt å innta en tilnærming vi mener er best for samfunnsutviklingen, og oppfordrer på det sterkeste den enkelte til å sende inn høringssvar for å ivareta egne interesser.

Høringssvar:

Oversendelsesbrev-arealplan-signert brev
Anbefalte endringer i forslag til arealplan 18-3-19
Forslag til endring i arealplanens planbestemmelser 28-3-oversendt versjon

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk