Byarena – flerbrukshall

Ishall Stavanger 3013

Byarena – flerbrukshall

Idrettslaget Stjernen Hockey har meldt behov for mer isflate og bedre fasiliteter enn hva de har i dagens ishall. Nye treningsflater for Stjernens barne- og ungdomsavdeling samt ny kamparena for Stjernens elitelag er avgjørende for ishockeysportens fremtid i Fredrikstad. Også andre idretter kan inkluderes i en ny byarena. Det er derfor gjennomført en mulighetsstudie med hovedformål å belyse hva det vil koste å etablere en ny byarena med to isflater, men også belyse kostnaden ved en videreføring av Stjernehallen. Studien har pågått i ca. ett år og konkluderer med at kostnaden for kommunen blir +/- 10 mill. ved å lage en flerbruksarena med 4 000 sitteplasser og en treningshall vs. å videreføre driften av dagens gamle Stjernehall.

 

Prosjektet har også belyst arbeidsform og anbudsprosedyre for kommunen.

 

Kontaktperson: Kjell Arne Græsdal

Lukk