Arkiv

De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

Kunstig intelligens vil overta mange av oppgavene dagens arkitekter gjør. Det vil likevel ikke gjøre arkitektene overflødige, tror Jarl Ture Vormdal, som leder arkitektkontoret der bygningskonstruktører, BIM-teknikere og arkitekter jobber side om side. – Vi er fremtidspositive, sier 55-åringen om teamet han er daglig leder for, arkitektkontoret GRIFF Arkitektur. Siden oppstarten i 1995 har

Arrangementer

Morgenmøte

Morgenmøte

3. januar 2024
Morgenmøte

Morgenmøte

5. juni 2024
Morgenmøte

Morgenmøte

8. mai 2024
Morgenmøte

Morgenmøte

3. april 2024
Morgenmøte

Morgenmøte

6. mars 2024
Morgenmøte

Morgenmøte

7. februar 2024
Lukk