Fredrikstad Næringsforening

Bli medlem

Bli medlem

Sammen kan vi nå dit vi vil – bli med og bli hørt.

Fredrikstad Næringsforening er næringslivets pådriver og kommunens samarbeids- og sparringspartner. Sammen kan vi påvirke politiske prosesser som påvirker regionens bedrifter, skaper vekst og gjør oss til et attraktivt område å drive næring i.

Bare gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil. Vi er et spleiselag mellom bedriftene hvor det overordnede målet er at Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken

Meld deg inn her:

  Sammen skaper vi:

  Slagkraft

  Sammen øker vi innflytelsen på politiske prosesser som har betydning for bedriftene og for vekst i distriktet. Som medlem i næringsforeningen, blir din stemme også hørt.

  Nettverk

  Vi har attraktive nettverk og møteplasser for medlemmene i foreningen. Deltakelse i nettverk utvider bedriftens mulighetsrom for innovasjon og utvikling.

  Kompetanse

  Vi holder medlemsmøter med aktuelle tema og relevante foredragsholdere.

  Samling av bransjer

  Vi har egne grupper innenfor #Bygg og eiendom #Handel og service #Industri #Kompetanse og tjenester #Drivere i sentrum #Byutvikling #Servering #Gårdeiere #Infrastruktur #UNG

  Sosial møteplass

  Vi arrangerer jevnlig møter, konferanser og annet der du møter regionens næringsliv. Men gir også mulighet for kompetanseheving gjennom workshops, kurs og foredrag.

  Vi må stå sammen for å bli hørt!

  Medlemskategorier

  Fredrikstad Næringsforening er fortrinnsvis en medlemsorganisasjon for bedrifter, men vi ønsker alle med interesse for samfunnsutvikling og næringsliv velkommen. Dersom du ikke representerer en bedrift, tilbyr vi medlemskap i flere kategorier, blant annet personlig

  Hold deg oppdatert!

  Lukk