Prosjekter

Nå kan du få tilbud fra de butikkene du ønsker, inspirasjon og informasjon om hva som skjer i sentrum – i én og samme app. Fredrikstad sentrum app er en kundeavis på mobilen med oversikt over alle aktuelle tilbud som er lagt inn av butikkene og serveringstedene i sentrum. I appen kan du søke på

«Fredrikstad på kartet» ble fasilitert av Fredrikstad Næringsforening på vegne av byens næringsliv, og var et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune. Prosjektet deltok med stands på utvalgte fagmesser som matchet aktuelle næringsmiljøer i byen. Målet var å komme i kontakt med utenbys bedrifter for å få disse til å vurdere Fredrikstad som næringsdestinasjon for sin vi

Nedre Glomma er en populær region og mange velger å flytte hit. Men det skapes ikke like mange arbeidsplasser. Fredrikstad kommune startet derfor arbeidet med en næringsplan. Gjennom næringsplanen skulle det private næringslivet og kommunen sammen videreutvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Medlemmer fra Fredrikstad Næringsforening representerte det private næringslivet.

Byomformingsstrategien til Fredrikstad forutsetter økt bruk av elven som et byrom og ferdselsåre. Vi har derfor vært pådrivere for å realisere et mer moderne fergetilbud som skal betjene gående og syklende mellom bydelene.

Idrettslaget Stjernen Hockey har meldt behov for mer isflate og bedre fasiliteter enn hva de har i dagens ishall. Nye treningsflater for Stjernens barne- og ungdomsavdeling samt ny kamparena for Stjernens elitelag er avgjørende for ishockeysportens fremtid i Fredrikstad.

Lukk