«Fredrikstad på kartet» ble fasilitert av Fredrikstad Næringsforening på vegne av byens næringsliv, og var et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune. Prosjektet deltok med stands på utvalgte fagmesser som matchet aktuelle næringsmiljøer i byen. Målet var å komme i kontakt med utenbys bedrifter for å få disse til å vurdere Fredrikstad som næringsdestinasjon for sin vi

Lukk