Egil Norli AS

Egil Norli ser stor verdi i kunnskapen de har om Egil Norli ser stor verdi i kunnskapen de har om

Egil Norli AS

Hos Egil Norli AS er det en stor styrke at de har utfyllende kompetanse om gamle og nye teknikker og materialer. Moderne bygger de gjerne, og bedriften er nysgjerrig på materialer som ikke er standardiserte, men akkurat nå skal de restaurere to fredede hus tegnet av Ole Sverre fra Fredrikstad.

Navn/tittel: Egil Norli, daglig leder.

Firma: Egil Norli AS, 19 fast ansatte.

Etablert: Egil Norli AS ble etablert i 1992, men enkeltmannsforetaket Egil Norli ble etablert i 1981.

Bedriftens hovedoppgaver:

Hovedentreprenør og byggmestervirksomhet med spesialkompetanse innen restaurering.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?

Det beste med å drive en bedrift er når vi lykkes med de mål vi har satt oss, og når vi får gode tilbakemeldinger. Det er moro når ansatte trives og har en god opplevelse i sin arbeidssituasjon.

Det verste er ikke så lett å peke på, men det er kanskje de ulike bekymringen som handler om; har vi nok å gjøre, har vi påtatt oss for mye, blir noen syke, blir vi ferdige i tide? Bekymringene kan være mange, men med tiden har vi lært oss å ta utfordringene etter hvert.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

De fleste håndverksbedrifter som driver manuelt arbeid utendørs om vinteren er glade når våren kommer. Derfor er vi akkurat nå opptatt av at vi har kommet «helskinnet» gjennom vinteren med full sysselsetting. Nå jobber vi med flere prosjekter som både er i gang og skal i gang. Vi har stor spredning i type oppdrag, dette medfører mye planlegging og logistikk. For eksempel skal vi nå bygge om Gudevold barnehage, og, restaurere 2 hus som er fredet på NMBU i Ås, tegnet av arkitekt Ole Sverre fra Fredrikstad.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

Da må det bli en fersk historie, for oss er den både intern og morsom: Den yngste lærlingen, Jørgen, jobbet sammen med Martin på et prosjekt i Vaterland. Selv om Martin er både erfaren og faglig dyktig (og litt myndig), stod de ovenfor en vrien utfordring med en gradsperre som skulle på plass. Bygget var tilpasset omgivelsene og var ikke rettvinklet, det var mange hensyn som skulle tas. Så sa Martin etter å ha klødd seg litt i hue, at vi får ringe Egil og be ham komme og gi oss råd. Da svarte Jørgen at kanskje det, men kan han Egil egentlig snekre? Martin lo, og mente at han kan nok det, men han kunne heller ikke si når han sist hadde sett det. Historien setter noe i perspektiv, det har gått noen år…

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

For meg ser det ut som det lokale næringslivet er inne i en positiv modus. Det virker som energien blir brukt konstruktivt, og selv om mange virksomheter opplever store utfordringer, hører vi om mange bedrifter i Fredrikstad som gjør det veldig bra. Jeg ønsker også å fremheve de mange som bidrar jevnt og trutt, kanskje ikke med de STØRSTE OVERSKRIFTENE, men som gir gode arbeidsplasser og bidrar til fellesskapet.

Hva er dere skikkelig gode på?

Det må bli på kvalitet og pålitelighet. Det gjelder både i byggeprosess og utførelse. Vi har etter hvert masse erfaring innenfor et stort spekter. Ikke minst gjelder dette materialkunnskap og utførelsesmetoder.

Det er veldig mange gode alternativer til de standardiserte materialene. Arkitekter og andre samarbeidspartnere har lært oss mye, spesielt hva som påvirker energi og inneklima. Materialkunnskapen og den håndverksmessige kunnskapen vår, gjør at vi har utfyllende kompetanse om gammel og ny teknikk. Vi kan bygge moderne hus med gode materialer, og som nødvendigvis ikke trenger å gjøre prosjektet dyrere.

Les mer om Egil Norli AS

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Flere medlemsprofiler

Lukk