Energifabriken Norge AS

Energifabriken, Hanne og Anders Energifabriken, Hanne og Anders

Energifabriken Norge AS

De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

Navn/tittel: Karin Varverud, eier av Energifabriken og daglig leder i Energifabriken Norge. Anders Myrvold (account manager) og Hanne Kristoffersen (seniorrådgiver fossilfritt) er tilstedeværende på kontoret i Norge – som er lokalisert i Fredrikstad.

Firmanavn + antall ansatte: Energifabriken Norge AS. To ansatte i Norge. 35 ansatte i Sverige, Energifabriken er Sveriges største leverandør av fossilfrie løsninger.

Etablert: 2015 i Fredrikstad.

Bedriftens hovedoppgaver:

Omstille næringslivet, kommuner og statlige bedrifter til fossilfritt. Dette innebærer salg av fossilfrie produkter som EL-ladeløsninger på sluttkundens premisser og behov, samt totalløsninger på flytende biodrivstoff.

Vi jobber tett med kundene for å finne den beste og rimeligste løsningen for hver enkelt. Vi leverer et fullt integrert system med software, BackOffice, muligheter for videre salg av strøm til eksterne gjennom etablerte ladepunkter, og bærekraftsrapporter.

Salg og opplæring rundt flytende biodrivstoff er også en av hovedoppgavene våre. Hvordan kan din bedrift redusere sine utslipp med opptil 90 % ved bruk av de kjøretøy og maskinpark som bedriften allerede har? Også her leverer vi bærekraftsrapporter. Det er viktig at kundene ser hvor mye CO2 utslipp de sparer hvert år ved å bruke fossilfritt.

Det er faktisk enkelt å bytte til fornybart allerede i dag. Med egen terminal for fornybar diesel HVO100 på Øra, så er også tilgjengeligheten god i Fredrikstad.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

Omstillingen til et fossilfritt samfunn. Noen har en tendens til å henge seg opp i enkelte teknologier for hvordan dette skal løses. Vi mener alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

Vi syntes det var veldig gøy da vi endelig fikk vår første båtleveranse av fornybar diesel til vår terminal på Øra. Det var visstnok en av de største båtene som noen gang hadde lagt til kai på Øra.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

Fredrikstad Næringsforening.

Hva er dere skikkelig gode på?

Kunnskap og lang erfaring om fornybart, både i Norge og Sverige.

Les mer om Energifabriken Norge AS

Relatert innlegg

Lukk