05.05.2022

Fredrikstad kommune har nå lagt ut på høring nytt regelverk for leie og bruk av kommunale arealer

Lukk