Utetrening på Dampskipsbrygga?

Dampskipsbrygga Foto: Elisabeth Skovly

Kommende arrangementer

Utetrening på Dampskipsbrygga?

Velkommen til informasjonsmøte for treningssentre og enkeltstående aktører som tilbyr fysisk aktivitet.

Under koronanedstengingen fikk vi virkelig prøvd oss på aktivitet og trening utendørs. Mange parker, byrom og turstier ble fylt med aktivitet. Vi har lyst til å ta med oss noen av de erfaringene vi fikk.

Aktive Fredrikstad er en folkehelsesatsing som har som mål å få flere mennesker mer aktive, enda oftere, ved å fokusere på den viktige hverdagsaktiviteten. Vi skal jobbe for å gjøre trening og aktivitetsglede enda mer tilgjengelig, spesielt for den gruppa som ikke er aktive nok i dag. Aktive Fredrikstad skal arbeide innenfor åtte innsatsområder; aktive byrom, aktiv oppvekst, aktiv arbeidsplass, kunnskapsformidling, aktivitet i helsevesenet, aktiv transport, aktive lokalsamfunn og aktiv fritid.

I partnerskapet mellom Aktive Fredrikstad og Fredrikstad Næringsforening jobber vi sammen om aktive byrom, som dette tiltaket blant annet hører innunder.

Vi vil gjerne invitere aktører fra treningsbransjen til å være med på å drøfte opprettelsen av et tilbud som innebærer at vi inviterer byens befolkning til lavterskel utendørs trening på Dampskipsbrygga gjennom hele året. Dampskipsbrygga har vist seg å bli mindre brukt enn hva som var intensjonen, vi ønsker å vise hvordan plassen kan brukes ved å gå sammen med flere og fylle den med liv og aktivitetsglede.

Dette er et pilotprosjekt som skal evalueres, og det er frivillig å være med. Vårt bidrag er å legge til rette og markedsføre tilbudet. Vi håper dette også kan være en mulighet og anledning til å rekruttere nye kunder blant de som ikke er aktive fra før.

Velkommen!

For spørsmål, kontakt Anne Skauen, tlf. 959 12 552/e-post aska@fredrikstad.kommune.no

Dato/tid
09. november, 2023
Kl: 14.00 - 16.00

Pris: Gratis
Sted: Fredrikstad

Arrangør: Aktive Fredrikstad og Fredrikstad Næringsforening


Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk