|

Får din bedrift opp og frem

​Næringshagen Østfold (NHØ) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider med vekst og nyskaping hos bedrifter i Østfold. De viser vei, slik at vi skal lykkes med utviklingen av nye bedrifter eller vekst i eksisterende.

Næringshagens rolle som utviklingspartner for bedrifter, er å legge vekt på vekst der hovedoppgaven er rådgivning innen forretningsutvikling, strategi og kommunikasjon. Parallelt jobber de med å etablere samarbeid, finne faglige møteplasser og bygge nyttige nettverk. Denne våren investerte Fredrikstad Næringsforening i NHØ.

Fra næringsmiddel til næringshagen

Anders Johansen er daglig leder i NHØ, med utdannelse fra Universitetet på Ås (NMBU), innen matvitenskap, produktutvikling og prosessfag. Han har lang erfaring fra ulike produksjonsbedrifter, med blant annet arbeid i produksjon og daglig lederskap. Men også 8 år som produksjonssjef i selskapet Norwegian Antibodies, som er en råvareleverandør til diagnostiske tester og eksporterer antistoffer over hele verden. Anders har et skarpt øye for forbedringer og effektiviseringer i bedrifter, også med et stort fokus på HMS i alle ledd og LEAN metodikk.

– Jeg har alltid brent for entreprenørskap, og føler jeg har mye kunnskap fra mine ti år som selvstendig næringsdrivende og mange år i næringslivet på ulike nivåer. Men også i prosessen med å sette i gang prosjektet Start NMBU –  en studentorganisasjon som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på NMBU. Den gang var det i Trondheim og Ås, nå er det landsdekkende. I sum gir dette god kompetanse til å hjelpe andre.

Anders Johansen, Daglig leder i Næringshagen

Strategisk merkevarebygging

Trine Von Storm er konsept- og forretningsutvikler i NHØ med spesialkompetanse innen strategisk merkevarebygging, visuell kommunikasjon og design. Hun er blant annet utdannet som grafisk designer ved Westerdal School of Communication i Oslo, og har lang bakgrunn fra designbyråer og mer enn 15 år som selvstendig næringsdrivende.

​Trine har utviklet flere merkevarer og har solid erfaring med hvordan du bør gå frem fra idé til prototyping og produksjon, til å virkelig finne nerve og identitet i ditt prosjekt. Sammen utgjør de NHØs ansikt utad.

Verdiskapning, vekst og utvikling

Det er 40 Næringshager over hele landet. NHØ dekker hele Østfold og er der for gründere, oppstartsbedrifter og eksisterende bedrifter.

– Hovedmålet vårt er å bidra til verdiskapning, vekst og utvikling. Men også få utnyttet kompetanse i eget fylke fullt ut, og gjerne koble det sammen. Vår jobb er å ha oversikt over kvaliteten og kompetansen til bedriftene vi kobler inn, være en sparringspartner, utveksle erfaringer og ha fokus på å gi et helhetlig tilbud.

SIVA, medlemsmodell og nettverk

Hovedfinansieringen til NHØ kommer fra det statlige selskapet Siva (Selskapet for industrivekst) som er en av virkemiddelaktørene i Norge, og som organiserer det nasjonale Næringshageprogrammet. I tillegg til dette drifter de også den nasjonale inkubator-ordningen og den nyopprettede ordningen Norsk Katapult som Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva står bak.

Med et nettverk av Næringshager over hele landet, samt hele Siva´s nettverk kan de tilby også å finne muligheter for nasjonale samarbeid og dra nytte av ressurser fra andre steder i landet.

– Vi sitter på en meget god database med oversikt over kompetanse i alle landets næringshager og deres bedrifter, men fokuset ligger lokalt. For 2019 har vi som mål å bistå 35 bedrifter,  tilknyttet oss over tid. Dette fordi vi ønsker å følge bedriften over tid og måle deres vekst og utvikling. Vi tilbyr også frokostmøter, for å samle målbedrifter og nettverket – en viktig møteplass for medlemsbedrifter, der hvert møte har forskjellige tema, som produktutvikling, økonomistryring og gode verktøy.

Slik får du hjelp:

NHØ er et 100% privateid non profitt selskap som befinner seg der det er behov. De operer med to modeller:

  1. Månedlig oppfølging der vi bistår og jobber med forretningsmodellen to timer i måneden og du står fritt til å kjøpe så mange timer du ønsker i tillegg.
    Veileder og tilbyr tjenester til gründere og entreprenører i Østfold som skal starte eller videreutvikle produkter, bedrifter eller idèer. For at bedriften skal lykkes med konkrete mål eller ambisjoner, har vi ulike tjenester basert på hvilken fase du eller virksomheten er i.
    Les mer her
  2. En utviklingssamtale i året. Hvor du også her selvfølgelig kan kjøpe timer i tillegg
    Hvem ønsker seg vel ikke en mentor å snakke med når du trenger et godt forretningsråd? En som peker på at det er noe feil med produksjonskostnadene, og hva du faktisk trenger i en ny ansatt i neste fase. Som målbedrift hos oss får du tett oppfølging og tilgang til relevante og eksklusive tjenester og tilbud. Les mer her

Næringshagen bistår  ikke selv økonomisk, men har mulighet til  å gi inntil 75% rabatt på tjenester gjennom innovasjonsstøtte fra SIVA.

Kontakt: anders@naringshagenostfold.no  trine@naringshagenostfold.no eller post@naringshagenostfold.no så forteller de deg mer.

Lukk