Derfor er havnene viktige for det grønne skiftet Derfor er havnene viktige for det grønne skiftet Les mer Gjør suksess med animert læring Gjør suksess med animert læring Les mer Norsk startup vil revolusjonere internasjonale betalinger Norsk startup vil revolusjonere internasjonale betalinger Les mer

FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING

Kommende møter

05.10.2020

Fredrikstad

By host

Vekst i Fredrikstad-programmet med partnere fikk i 2019 innvilget rundt 2. mill. kron

16.08.2021

Fredrikstad

By Studiet er utviklet i samarbeid mellom nettverk for industri og teknologi i Fredrikstad Næringsforening, Høyskolen Kristiania, SINTEF, NITO, Addisco og FLT, Abelia og DigitalNorway.

Vi har fått 3,5 millioner i støtte fra DIKU til etterutdanning i kunstig intelligen

05.10.2020

Fredrikstad

By host

Vekst i Fredrikstad-programmet med partnere fikk i 2019 innvilget rundt 2. mill. kron

05.10.2020

Fredrikstad

By host

Vekst i Fredrikstad-programmet med partnere fikk i 2019 innvilget rundt 2. mill. kron

16.08.2021

Fredrikstad

By Studiet er utviklet i samarbeid mellom nettverk for industri og teknologi i Fredrikstad Næringsforening, Høyskolen Kristiania, SINTEF, NITO, Addisco og FLT, Abelia og DigitalNorway.

Vi har fått 3,5 millioner i støtte fra DIKU til etterutdanning i kunstig intelligen

05.10.2020

Fredrikstad

By host

Vekst i Fredrikstad-programmet med partnere fikk i 2019 innvilget rundt 2. mill. kron

Våre innsatsområder

Gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil

I Fredrikstad Næringsforening er vi mest opptatt av regionens næringsattraktivitet, og vår rolle er å være representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter.

Men bare gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil.

Gapet mellom innbyggerveksten i yrkesaktiv alder og utviklingen i antall arbeidsplasser skal reduseres.

Transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten

Fredrikstad sin konkurransekraft som arbeidsplass, handelssted, bosted, møteplass og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes.

Vi skal styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som sted å drive næring.

Medlemsprofilen

Styvehavn AS

De har nylig kartlagt krigsvraket Blücher, og vet mer om kartlegging av områder under vann enn over. Med avansert inspeksjonsutstyr får de frem detaljerte 3D-modeller for kundene, men akkurat nå er det detaljene i egen strategiplan for de neste 3-5 årene Henrik Halvorsen og Styvehavn AS finpusser på.

Følg oss

@fredrikstadnaeringsforening

Følg oss

@fredrikstad_sentrum

Bli medlem!

Våre partnere

Lukk