||||||||||||||||||||||Kjell Nordström var blant de som stod på scenen sist konferanse - mannen som er rangert som en av verdens fremste “management thinkers” snakket om fremtidens lederskap.|

Fredrikstadkonferansen 2019 – galleri

Tikk…takk…tikk..takk. Takk til alle som deltok på Fredrikstadkonferansen 2019!
At vi har en stor felles arena med aktuelle temaer og nettverksbygging, er viktig for fellesskapet i Fredrikstad og utviklingen vi står sammen om.

I tillegg til nasjonale og internasjonale størrelser, stod også lokale bedrifter og forbilder frem på scenen med sine historier, i et program som så slik ut: Fredrikstadkonferansen_2019

En ekstra takk til panelet på scenen, som ble satt sammen blant deltakerne på konferansen, og som delte sine refleksjoner om spesifikke temaer knyttet til sine bransjer:
Morten Fredriksen (Fredriksborg), Synnøve Hauge Pedersen (Azets), Ronny Skauen (Sleipner) og Nina Warud (Eiqon Anlegg).

Vi jobber nå med å utvikle konseptet slik at flere kan få plass, siden konferansen har hatt venteliste de siste årene.

Velkommen tilbake!

Lukk