Fredrikstad Næringsforening

Innsatsområder

Vi har lagt Telemarksforskings attraktivitetspyramide til grunn når vi sammen med våre medlemsbedrifter har valgt ut fire innsatsområder for de neste årene:

Arbeidsplassutvikling

Vi har som mål å minske gapet mellom innbyggervekst i yrkesaktiv alder og utviklingen i antall arbeidsplasser. Sammen med våre medlemmer skal vi bidra til kontinuerlig påvirkning, slik at interessene til bedrifter og utbyggere blir en tydeligere del av planprosessen.

Dette gjør vi gjennom:

  • Å følge med når planverk rulleres
  • Å realisere nye næringsarealer
  • Å ta ansvar for at bedrifter involveres
  • Ambisiøse bedrifter – et program som tilbys regionens bedrifter for å skape vekst, sponset av Viken fylke og Fredrikstad kommune. (se på amb. Bedr. Tekst)

Urbanitet

Vi har som mål at Fredrikstad sentrum og byområdets konkurransekraft som arbeidsplass, handelssted, bosted, møteplass og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes for å møte nye generasjoners krav til attraktive byer.

Vi har samlet fakta om Fredrikstad sentrum fra flere aktører, som Virke, SSB, Statens vegvesen og Fredrikstad kommune, samt at vi i samarbeid med Norfakta har foretatt en undersøkelse der Fredrikstadfolks handlevaner kartlegges. Til sammen utgjør dette et sentrumsregnskap der vi måler temperaturen og utviklingen i sentrum. Her finner du Handelsanalyse for tidligere år.

Infrastruktur

Vi er en pådriver for at transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten. Det gjelder så vel veisystem, Intercity og farleden til Borg Havn.

Omdømme

Vi skal styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som sted å drive næring. Fredrikstad som næringsdestinasjon konkurrer med resten av landets byer. Vekst i Fredrikstad-programmet er et strategisk samarbeid og partnerskap hvor næringsliv / Fredrikstad Næringsforening, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt. Her kan du lese mer om Vekst i Fredrikstad og det strategiske fellesskapet som står bak.

Vår visjon er:

Næringslivet skal fremstå som et kraftsentrum i Viken, hvor Nedre Glomma blir det mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Aktuelt

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vekst i Fredrikstad-programmet er et strategisk samarbeid og partnerskap hvor næringsliv / Fredrikstad Næringsforening, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsde

Vi har samlet fakta om Fredrikstad sentrum fra flere aktører, som Virke, SSB, Statens vegvesen og Fredrikstad kommune, samt at vi i samarbeid med Norfakta har foretatt en undersøkelse der Fredrikstadfolks handlevaner kartlegges. Til sammen utgjør dette et sentrumsregnskap der vi måler temperatur

Lukk