Synnøve Rubach fra Østfoldforskning|||Nettverksmøte 27.08.13||Nettverksmøte 27.08.13||

Jobb smart med nettverksbygging

‘- Nettverk og klynger er viktige byggesteiner i en innovativ og produktiv økonomi, sa Synnøve Rubach fra Østfoldforskning på medlemsmøtet om nettverksbygging. Hun har tatt doktorgrad i tema nettverk mellom bedrifter. Sammen med FFK som fortalte om sitt Business to Business-konsept, ble nærmere 70 deltakere loset gjennom nyttige tips og fakta om nettverksbygging.

Utbytte av nettverk skapes av målrettet aktivitet

– Deltakelse i nettverk bidrar i praksis til innovasjon og utvikling, sa Rubach. Det kan sees på som ledd i organisasjonsutvikling og deltakelsen bør være forankret internt i bedriften. Det er viktig at riktig representant stiller, det må være en som kan bedriften eller tema godt, og som evner å bygge og vedlikeholde broen mellom bedrift og nettverket. Bedriften må også ha arenaer internt for å synliggjøre og nyttiggjøre seg representantens lærdom.

Les hennes doktorgradsavhandling fra NTNU i sin helhet

Nettverk er å spille hverandre gode

Robert Nilsson, Geir Bakken og Jon Petter Andersen fra FFK

Robert Nilsson, Geir Bakken og Jon Petter Andersen fra FFK

Jon Petter Andersen fra FFK sammenlignet nettverksbygging med spill på fotballbanen.
– Spill hverandre gode, sa Andersen. Han mener mye av nøkkelsen til suksess ligger i å være opptatt av at andre skal lykkes, for da er det større sjanse for at du får noe tilbake.

FFKs Business to Business-konsept handler om speed-dating mellom bedrifter. At datingen har ført til verdiskaping for deltakerne, har flere bedrifter erfart.

– Tenk langsiktig, du bygger relasjoner over tid, sa Andersen.

 

Lukk