Fredrikstad Næringsforening

Møteplasser

Fredrikstad næringsforening

Attraktive nettverk

Vi skal skape attraktive nettverk og møteplasser for våre medlemmer. Fredrikstad Næringsforening er organisert med rundt 80 tillitsvalgte fra våre medlemsbedrifter som møtes jevnlig i interne møter eller arrangerer fagmøter for medlemmene.

Vi arrangerer rundt 30 medlemsmøter i løpet av et år.

Møteplassene fungerer som:
  • samlingspunkt for bransjekolleger og ledere i distriktets bedrifter
  • arenaer for kompetanseheving og verdiøkning for medlemsbedriftene
  • treffpunkt der medlemmer kan møte politikere, sentrale representanter for lokalforvaltning og andre ressurspersoner

Her er våre faste møteplasser:

Morgenmøter

Fredrikstad Næringsforening arrangerer jevnlig morgenmøter på Litteraturhuset. De har fokus på samfunnsaktuelle temaer, med to til fire foredragsholdere, og avsluttes gjerne med debatt. Her møtes bedriftsledere, politikere og de som generelt er opptatt av by- og næringsutvikling. Arrangementene avholdes i tidsrommet 8 – 9.45, er gratis, med servering av kaffe og te. Og med god tid til en prat med andre deltagere i pausen.

Nettverksmøter

Næringsforeningen har ni nettverk som arrangerer ulike møter innenfor sine fagområder gjennom året.    

Fredrikstad-konferansen

På Fredrikstadkonferansen møtes næringsliv, sentrale politikere og byråkrater til aktuelle temaer med gode nasjonale og lokale forelesere. Konferansen er årets viktigste møteplass på tvers av bransjer, og har blitt arrangert årlig siden 2000.

Årets bedrift     

Hver vår hedrer vi, i samarbeid med Fredriksstad Blad, veldrevne bedrifter. Med dette skapes en økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet. Produktutvikling, markedsføring, arbeidsmiljø, fornyelse og omstilling er blant kriteriene som legges til grunn. Les mer her

Generalforsamling

Generalforsamlingen arrangeres med et faglig tema og bespisning.

Julebord  

Vi ønsker velkommen til å avrunde året sammen med andre bedrifter i vårt nettverk.

Publisitetsprisen/Fr. Halvorsens legat

Publisitetsprisen, som er en del av Fredrikstad Halvorsens legat til allmennyttige formål, er opprettet i tilknytning til boet etter Fredrik Halvorsen som døde i 1976. Publisitetsprisen kan deles ut til den eller de som via nasjonal oppmerksomhet direkte eller indirekte har vært med å «sette Fredrikstad på kartet».

Fredrik Halvorsens legat startet i 1984 med en litteratur pris og en publisitetspris. Legatstyrene samler inn kandidater, og vurderer etter dette. Prisene er ment som heder og ære til enkeltpersoner i Fredrikstad som har gjort en god innsats.

Næringslivets hus

Opprinnelig kjøpt av Fredrikstad Handelsstands Forening 1910. I dag tjener huset som møtelokaler for Fredrikstad Næringsforening, og for andre som skal arrangere møter, feire bryllup, bursdag eller annet.

Anne Beate Hauge et kreativt vertskap med stor kunnskap om og lidenskap for mat og vin. Hun kan gi deg alt fra hjemmebakte brød til tapas og sjøtallerkener. Les mer om vertskapet på Mat Med Mer eller ring telefonnummer 959 48 963.

Huset har møteromsutstyr og lokaler i mange ulike størrelser, med plass til opp mot 100 gjester.

Lukk