Nærings- og fiskeridepartementet vil lære om Fredrikstad

Nærings- og fiskeriministeren etterlyste bedrifter å besøke i en pressemelding i juli 2014. Nærings- og fiskeriministeren etterlyste bedrifter departementet kunne besøke i en pressemelding i juli 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet vil lære om Fredrikstad

Nærings- og fiskeridepartementet ønsket å bli invitert til bedrifter over hele landet. Vi inviterte, og de har plukket ut Fredrikstad Næringsforening og vårt nettverk av bedrifter for nærmere bekjentskap!

Hva er utfordringsbildet vårt, og hvilke virkemidler har de for å skape vekst i antall arbeidsplasser? 29. oktober møtes vi.

Gi din appell

I møtet gir vi også hver og en av våre medlemmer mulighet til å gi en appell til departementet. Hva er utfordringen og hva kan gjøres for at bedriftene skal få bedre vekstmuligheter?

7 deltakere fra nærings- og fiskeridepartementet ønsker å høre om deg og din bedrift, og vi oppfordrer medlemmer av næringsforeningen til å melde seg på møtet!

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk