|

Næringsforeningen tilbyr nettverksutvikler

Fredrikstads næringsliv skal vokse. For å bidra ytterligere til dette, har Fredrikstad Næringsforening engasjert Tommy Kallasten. Han skal blant annet bistå gjennom å koble bedrifter, identifisere felles prosjekter og muligheter, og gi råd.

– Jeg ser på dette som en stilling som utvikles underveis. Jeg ønsker å se etter vekstmuligheter og synergieffekter på tvers av bedrifter i Fredrikstadregionen. Jeg ser et stort potensial i Fredrikstad, og har troen på at vi kan bli sterkere sammen, forteller Tommy Kallasten.

Fredrikstad Næringsforening har herved tatt steget videre gjennom mer innsats for å øke sysselsettingen i bedriftene, og tiltaket er primært rettet mot eksisterende bedrifter i Fredrikstad.

Kommer fra salg

Kråkerøygutten Tommy Kallasten har en lang karriere bak seg innen salgsledelse i privat næringsliv.

– Min styrke ligger i å skape gode og langsiktige relasjoner og sette sammen gode team i bedriftene hvor de sammen kan gjøre hverandre gode. Samtidig se viktigheten av en åpen kultur, samt se både muligheter og løsninger. Jeg har jobbet med salg i Østfold i mange år, og kan dra nytte av et stort og faglig bredt nettverk.

Utvide eksisterende næring

Kallasten har kjennskap til prosjektsøknader, forprosjekt, anbudsprosesser og har også skaffet til veie innovasjonsmidler til et teknisk bolig og helse-prosjekt i det som den gang var FOBBL (nå OBOS).

– Dette kan være kompliserte prosesser å sette seg inn i, der jeg gjerne bistår bedrifter som er interessert. Jeg ønsker å hjelpe bedrifter som har et ønske om å vokse, koble eksisterende bedrifter som kan dra nytte av hverandres styrker og kompetanse, og sammen utvikle seg videre.

Begynner med Øra

Nettverksutvikleren vil jobbe i en 100% stilling for Fredrikstad Næringsforening, med kontor på Blender.

Havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn, har sett behovet for å samle lederne på Øra. Første steg for Kallasten blir dermed å dra på besøksrunde på Øra, gjøre seg kjent med de forskjellige bedriftene og tilby sin hjelp.

– Jeg er veldig glad i å være ute i bedrifter. Ta gjerne kontakt så kommer jeg en tur, uansett hvor du holder til. Kanskje nettopp din bedrift har et prosjekt jeg kan bidra inn i?

Kontakt:
Tommy Kallasten
tlf: 478 36 787
e-post: tk@fredrikstad-nf.no

Lukk