Næringsverten

I den nyopprettede stillingen som næringsvert møter du Andreas Lervik. I den nyopprettede stillingen som næringsvert møter du Andreas Lervik.

Næringsverten

I september startet Andreas Lervik som næringsvert i Fredrikstad kommune, altså kommunens vert for byens næringsliv. Bedriftene skal merke en forskjell, det handler om et dedikert kontaktpunkt, tilgjengelighet og veiledning.

Hva innebærer jobben som Næringsvert i Fredrikstad kommune?

Min hovedoppgave skal være å veilede næringslivet i Fredrikstad i deres kontakt med kommunen, vi ønsker å yte best mulige kommunale tjenester og stillingen må sees i lys av dette. Jeg skal være næringslivets mann i kommunens administrasjon og jeg skal innenfor lover og regler være med å bidra til at næringslivet har best mulige rammebetingelser for drift og vekst i kommunen. Jeg skal rett å slett være en god vert og gi en best mulig service til næringslivet. Jeg blir kontaktet i alt fra saker som omhandler regulering og byggesak, til mer komplekse saker som mulig flytting av arbeidsplasser til kommunen. Ved siden av at bedrifter kontakter meg så bedriver jeg også oppsøkende virksomhet ved å besøke bedrifter i kommunen. Det er viktig for Fredrikstad kommune å ha en god oversikt over hva som skjer i næringslivet og det ligger til min stilling å finne ut av nettopp dette. Det vil si, at jeg med blanke ark, besøker næringslivet i kommunen og spør de hvordan vi kan være et best mulig vertskap for de. Det kommer mange innspill, men trafikkavvikling/bypakka, utnyttelse av bedriftens egen eiendom og forutsigbarhet er ting som ofte går igjen i slike samtaler. Vi har tro på at nøkkelen til suksess går gjennom å kjenne hverandre – disse besøkene bidrar til dette.

Hva vil være dine viktigste oppgaver?

Min viktigste oppgave blir å få tillit hos byens næringsliv. Tillit til at saker som de bringer til meg blir behandlet på en skikkelig måte. Jeg kan ikke love at alt går næringslivets vei kun fordi næringsverten er involvert, men jeg kan love at jeg vil snakke deres sak internt i kommune. Lykkes jeg med det er vi godt på vei til et enda bedre samarbeid med næringslivet enn vi allerede har i dag. Jeg tror for øvrig at en viktig del av dette går igjennom et godt og nært samarbeid med Fredrikstad Næringsforening. Vi snakker godt sammen og jeg forventer mer av det i tiden som kommer.

På hvilken måte vil de som henvender seg til kommunen merke en forskjell?

Jeg tror at forskjellen vil ligge i at næringslivet nå har et dedikert kontaktpunkt i kommunen. Jeg skal være lett tilgjengelig og skal kunne gi råd og svare på spørsmål enten direkte, eller etter å ha sjekket ut saken, relativt kjapt. I mer kompliserte saker vil man merke det ved at jeg vil søke å følge saken fra start til mål og at jeg forhåpentligvis kan være med å bidra til at de gode sakene får et godt resultat.

[graybg]

Andreas Lervik

Startet sitt yrkesaktive liv som lærling i Offsettrykkerfaget. I voksen alder har han tatt utdannelse innen økonomi, prosjektledelse og kommunikasjon ved BI. I tillegg har han også entreprenørskap i fagkretsen. Før han tiltro stillingen som næringsvert, var Andreas Lervik ansatt i Norsk Grønnkraft AS som prosjektutvikler og kommunikasjonssjef.

E-post: andler@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 934 34 698

[/graybg]

(Kilde: Fredrikstadmagasinet som utgis i starten av 2015 av Fredrikstad kommune, hvor Fredrikstad Næringsforening har bistått redaksjonen).

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk