Fredrikstad Næringsforening

Nettverkene

Fredrikstad Næringsforening

Nettverkene

Vi har mange forskjellige nettverk, fordelt på næring og interesseområde, der hvert nettverk har sin styringsgruppe. Som medlem kan du gjerne være med i flere av disse nettverkene.

Nettverkene møtes jevnlig gjennom året, og har som formål å legge til rette for: 

  • økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom samhandling mellom bedriftene
  • samarbeid med offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner på vegne av sin bransje
  • felles møter som gir økt kompetanse og gode relasjoner mellom medlemmene

I tillegg til nettverkene har vi programområder for kommune- og gårdeiersamarbeidet og Vekst i Fredrikstad.

Dette er de forskjellige nettverkene og grupperingene:

Industri og teknologi

Styringsgruppe: Jan Ivar Ruud (leder) / Unger Fabrikker, Eirin Skovly / Mills, Tom Grip / Goodtech Projects & Services, Cathrine Monsen / Glemmen VGS, Terje Skarsvåg / OKIndustri, Patrick Braseth / Back It Up og Sigmund Jensen / Barco.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

Bygg og eiendom

Styringsgruppe: Pernille Kolstad Heen (leder) / SG Arkitekter, Håkon Glosli / Backe Østfold, Lars-Erik Zakariassen / Byggm. Jan-Erik Zakariassen, Kim A. Johansen / Solid Prosjekt, Geir Bakken / Installatøren Fredrikstad og Kristin Høili / Multiconsult.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Kjell Arne Græsdal

Besøksnæring

Styringsgruppe: Roy Conradi Andersen (leder) / Litteraturhuset, Monique Blystad / Torvbyen kjøpesenter, Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang, Heidi Bakken Lundberg / Fredriksstad Blad, Fredrik Ellefsen / Norli, Anne Vik / Østfoldhallene, Maya Nielsen / Visit Fredrikstad og Hvaler og Veslemøy Gjeldnes / Frederik II VGS

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Line Jeppesen

Serveringsnæring

Styringsgruppe: Rune Solberg (leder)/ Scandic City Hotell, Ingeborg Nygaard / Restauranthuset Slippen, Samrid Sharma / Restaurant Mother India, Markus Nagele / Major – Stuen, Camilla Olsen / Mormors Café, Kai-Roger Larsen / Alibi, Petter Eriksen / Paa Brygga og Osman Batur / Divan

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Line Jeppesen

UNG (Ung Nettverks Gruppe)

Et nettverk der unge medlemmer i Nedre Glomma, med interesse for samfunn og næringsliv, kan knytte faglige og sosiale relasjoner. Også for studenter.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Kjell Arne Græsdal

Nettverk for kvinnelige ledere

Styringsgruppe: Terese Troy Prebensen (leder) / Sparebank 1 Østfold Akershus, Siri Martinsen / Fredrikstad Arbeiderparti og Ragnhild Engebretsen / Edelweiss, Annette Thorsø Mohr / Torp Consulting Øst og Cecilie Jonassen / Solcellespesialisten.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

Nettverk for ambisiøse bedrifter

Ved å utfordre bedriftene til å gjennomgå en strategiprosess med mål om en årlig vekst på 20 % vil Fredrikstad Næringsforening (FNF) utløse aktiviteter i bedriftene som vil gi kunnskap og erfaring i å lede bedrifter i vekst.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Kjell Arne Græsdal.

Ekspertgrupper

Byutvikling

Styringsgruppe: Sigbjørn Moe (leder) Værste, Markus Linge / SG Arkitekter, Jarl Ture Vormdal / Griff Arkitektur, Sander Grundvig / Cityplan, Martin Ebert / Link Arkitektur, Stine Ferguson / Ryen Eiendom. Observatører: Fredrikstad kommune ved Marianne Aune.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Kjell Arne Græsdal

Infrastruktur

Styringsgruppe: Georg Bjørnson (leder) / GBj Admin, Terje Holmskau / Bring Cargo, Ola Mæhlum / Jackon, Per Oskarson / Nettbuss, Roar Johansen / Borg Havn, Tor Stabbetorp / Viken fylkeskommune, Tore Lundestad / Borg Havn, Øivind Kvammen / Værste, René Christensen / Jøtul, Terje Andersen / Råde Graveservice. Fra NHO Østfold: Roald Guldbransen. Fra Sarpsborg Næringsforening: Dag Arthur Aasbø, Einar Evensen og Thor Anders Hansen.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Kjell Arne Græsdal

Programområder med egne grupper

fredrikstad-brua

Kommune- og gårdeiersamarbeidet

Finansieres av følgende gårdeiere i Fredrikstad sentrum sammen med Fredrikstad kommune: Brødrene Bøckmann, Cityplan, Fredriksborg Eiendom, Fredrikstad kommune, Ryen Eiendom, Stor-Oslo Eiendom, Sørlie Næringseiendom, Torvbyen og Værste.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Line Jeppesen

Vekst i Fredrikstad-programmet

Finansieres i et partnerskap mellom næringsliv og Fredrikstad kommune. Dette er partnerne: Batteriretur, Borg Havn, Bøckmann Eiendom, Cityplan, Denofa, Europris, Fredriksborg, Fredriksstad Blad, Fredrikstad Energi, Fredrikstad kommune, Fredrikstad Næringsforening, Høgskolen i Østfold, Isegran Eiendom, Jotne Eiendom, Kniplefjellet Eiendom, Northman, Solid Gruppen, Sparebank 1 Østfold Akershus, Sørlie Næringseiendom, Unger, Terje Høili AS og Værste.

Styringsgruppe bestående av: Trond Delbekk (leder), kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, ordfører Siri Martinsen, Nina Hareide-Larsen, Dagfinn Reinertsen, Ole-Henrik Holøs Pettersen og Nils M. Apeland.

Les mer

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

Aktivitetsgrupper

Sentrumsgruppen

Sentrumsgruppen er for drivere i Fredrikstad sentrum som møtes jevnlig gjennom året for å stå sammen om felles markedstiltak, aktivitetsplan mm.

Bylørdager blir arrangert gjennom denne gruppen, og Bylørdagsgruppen består av: Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang, Jørgen Søderberg Jansen / Fredrikstad kino, Hege Grundvig-Andersen / Dis Design, Monique Blystad / Torvbyen, Vegard Halvorsen / Intersport, Ann-Karin Vollebæk / Quality Hotel, Renate Jacobsen / Visit Fredrikstad Hvaler og Rene Bøe / Fredriksstad Blad.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Line Jeppesen

Lukk