Om oss

Attraktiv region

Fredrikstad Næringsforening binder næringslivet sammen og tar et overordnet ansvar for at regionen er attraktiv. Vi jobber for at nye bedrifter skal etablere seg her, samtidig som eksisterende bedrifter har et godt eksistensgrunnlag. Vi ønsker en region rik på mangfold.

Næringsforeningen har satt dagsorden i nesten 150 år, tidligere i andre former:

 • Fredrikstad Håndverks- og Industriforening, siden 1871
 • Fredrikstad Handelsstands Forening, siden 1873
 • Fredrikstad Industriforening, siden 1940
 • Fredrikstad Sentrum BA, siden 1995
 • Fredrikstad Utvikling, siden 2000

I 2013 slo disse foreningene seg sammen til én forening. Sammen har vi sterkere innflytelse på utviklingsprosesser i Fredrikstad. Det er viktig at Fredrikstad stadig fornyer seg for å kunne tilby attraktive arbeidsplasser, og være et sted for vekst og utvikling.

Ansatte

Kjell Arne Græsdal

Daglig leder
– For meg er det viktig å ha gode relasjoner til det politiske og administrative miljøet som har medansvar for utøvelse av næringssaker, og at jeg i god samhandling med medlemmene prioriterer dagsorden for næringsutvikling i regionen.

Marianne Møgster

Koordinator (40 %)

– Jeg har opplevd noen gylne øyeblikk på medlemsmøtene våre, og er opptatt av at vi fortsetter som en nyttig nettverksarena for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Hege Birgitte Bongard

Leder for samfunnskontakt
– Jeg har besøkt flere av bedriftene i regionen, og er imponert over den brede kompetansen som finnes her. For meg er det viktig at vi foredler det gode vi har og utvikler oss til å bli en bærekraftig næringsdestinasjon. Da må vi alle se vår rolle i helheten.

Line Jeppesen

Sentrumsleder

– For meg er Fredrikstad sentrum selve kjernen i identiteten til byen vår, og jeg jobber hver dag, for at hver eneste en av Fredrikstads innbyggere skal kjenne en stolthet inni seg når de er i sentrum. Akkurat sånn som jeg gjør!

Robert Sjøborg

Nettverksutvikler

– Om vi kan tilføre bedriftseierne og lederne ny kompetanse, nye holdninger og ny inspirasjon, så er det håp om at de kan gi sine respektive bedrifter mulighet til å nå ambisiøse vekstmål.

Ingar Skiaker

Nettverksutvikler

– I mine operative roller har jeg i all hovedsak jobbet med B2B med fokus på langsiktige industrielle relasjoner. Det å bygge og vedlikeholde slike relasjoner er derfor noe jeg har bred erfaring fra, og det håper jeg også vil komme bedriftene til gode.

Styret

Styret består av representanter fra næringslivet. Dette er styret i Fredrikstad Næringsforening:

 • Steinar Frølandshagen, styreleder (regiondirektør, Obos)
 • Terese Troy Prebensen, nestleder (direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus)
 • Armand Åsheim (regiondirektør, Multiconsult)
 • Bernt Sørlie (styreleder, Sørlie Næringseiendom)
 • Lillian Ovell (regionsjef, Cowi)
 • Stian Sollie (daglig leder, Lasse Holst AS)
 • Linda Arvesen (partner, PwC)
Vara til styret:
 • Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp, Frevar)
 • Jon Boye Borgersen (utviklingsdirektør i Europris)

Ordfører, kommunedirektør, direktør for seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad samt daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler, er observatører i styret.

Formål, verdi og visjon

Formål

Fredrikstad Næringsforening (FNF) skal arbeide for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Næringsforeningen skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Visjon

Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Verdier

 • Handlekraft – FNF skal være aktiv og oppfølgende samt vise vilje og “stayerevne” til å finne løsninger
 • Entusiasme – FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og fordomsfri tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter
 • Troverdighet – FNF skal gjøre et grundig arbeid og fremstå som seriøs og tillitsvekkende

Du kan lese vedtektene våre her

Strategisk plan

Ved å stå sammen om hva vi ønsker å oppnå er det større mulighet for at vi lykkes.

Vår strategiske plan legger ambisjonsnivået for hva vi vil med næringsutvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma. Strategiene er utarbeidet med innspill fra partnerbedriftene i næringsforeningen, samtidig som de skal samsvare med Fredrikstad kommunes næringsplan. Strategiene følges opp med konkrete tiltak i administrasjonens handlingsplan.


Vår rolle er å være næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Målet er å etablere Fredrikstad som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken. Det skal vi få til gjennom å fokusere på våre fire prioriterte arbeidsområder: Arbeidsplassutvikling, transportsystem, urbanitet og omdømme.

 

Lukk