Årets bedrift

Hensikten med prisen ÅRETS BEDRIFT er å skape økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet, samt gi honnør til en bedrift som er veldrevet, og som kan stå som et eksempel og inspirasjon for andre bedrifter.

Kriterier

De kriterier som legges til grunn for tildelingen av prisen er at vinneren kan vise til god lønnsomhet og solid markedsposisjon eller sterk vekst innenfor sitt markedsområde. I tillegg legges det vekt på bedriftens evne til å skape et godt arbeidsmiljø, evnen til produktutvikling og markedsføring, omstillingsevne, samt hvordan bedriften tilpasser seg det eksterne miljø og det lokalsamfunn det opererer i.

Foto: Niklas Lyngfoss, Fredriksstad Blad.

Historie

Fra 1978 til og med 1987 ble det utgitt en årlig pris til ÅRETS MARKEDSFØRER i Fredrikstad. Fra og med 1988 ble denne prisen utvidet til å bli en pris til ÅRETS BEDRIFT.

Prisen er innstiftet av Fredrikstad Handelsstands Forening, Fredrikstad og Omegn Industriforening og Fredriksstad Blad. Fra og med 2013 er det Fredrikstad Næringsforening og Fredriksstad Blad som innstiller kandidater og overrekker prisen til vinneren. Juryen er sammensatt av representanter fra hver av de to.

Utdelingen av prisen finner sted i månedsskiftet februar/mars hvert år, der tre bedrifter som svarer til kriteriene og som vi ønsker å løfte frem, er nominert. Programmet er viet presentasjoner fra de nominerte, med inspirerende historier om veien til suksess.

Prisvinnere

 • 1978 Borg Marketing
 • 1979 Kreditkassen
 • 1980 Gunnar Nilsen
 • 1981 Leif Stene Johansen
 • 1982 Sparebanken Fredrikstad
 • 1983 Sesam- Service Ringen a.s
 • 1984 Euronight – Waterbed Vannsengen a.s
 • 1985 Fredrikstadmessen
 • 1986 Hotel City
 • 1987 Loyds Industrier a.s
 • 1988 Brynildsen Fabrikker a.s
 • 1989 Knut Syversen a.s
 • 1990 Mascot Electronic a.s
 • 1991 Jackon a.s
 • 1992 Gaarder Sport a.s
 • 1993 Terje Høili a.s
 • 1994 Micro 80
 • 1995 ASK
 • 1996 Gullsmed Truls Ambjørnsen
 • 1997 Balaklavas Gjestgiveri
 • 1998 Engelsviken Canning
 • 1999 Torvbyen
 • 2000 Kronos Titan AS
 • 2001 Skolt Auto AS
 • 2002 Bård Eker Industrial Design AS
 • 2003 Fredriksstad Blad AS
 • 2004 Sleipner Motor AS
 • 2005 Beer Steen AS
 • 2006 Loyds Industri AS
 • 2007 Projectiondesign AS
 • 2008 Boomerang AS
 • 2009 Prediktor AS
 • 2010 Stabburet AS
 • 2011 Fredriksborg AS
 • 2012 Interbok Sverre Johnsen AS
 • 2013 Wik & Walsøe AS
 • 2014 Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS
 • 2015 Høiax
 • 2016 Unger Fabrikker
 • 2017 Solid Gruppen
 • 2018 Stene Stål Gjenvinning
 • 2019 Europris AS
 • 2020 Backe Østfold AS

I juryen:

Jan Ivar Ruud / Unger fabrikker
Jostein Lunde / Skolt Gruppen
Heidi Bakken Lundberg / Amedia
Hege Bongard / Fredrikstad Næringsforening

Lukk