Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad søker samarbeidspartner

Hege Bongard og omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad går ett steg videre og søker samarbeidspartner. Hege Bongard og omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad går ett steg videre og søker samarbeidspartner.

Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad søker samarbeidspartner

Vil du være med å fortelle historier fra Fredrikstads næringsliv? Vi søker etter byråer som kan profilere hva Fredrikstads næringsliv kan, vil og gjør – så byen kan få ny vekst.
– Det er stas å ta «Vekst i Fredrikstad» videre til neste fase, noe som vil bidra både til at omdømmeprogrammet og kompetansen i Fredrikstad blir mer synlig, sier prosjektleder for Vekst i Fredrikstad, Hege Bongard.

Etableringsfasen er over, hvor mobilisering og organisering har stått sentralt. Det samme er analysefasen hvor det i regi av prosjektet har blitt samlet inn relevante data om Fredrikstad som næringsdestinasjon, samt gjennomført egne markedsundersøkelser og arbeidsmøter for kartlegging.

– Nå er vi i full gang med strategifasen, samt at vi så smått begynner på siste fase, nemlig tiltaksfasen. Det er dermed på tide å få på plass en samarbeidspartner innenfor markedsføring, reklame og PR, sier Bongard som nå inviterer byråer til et åpent møte.

Fredrikstads næringsliv skal opp og fram

Gjennom arbeidsmøter og markedsundersøkelser i omdømmeprogrammet ”Vekst i Fredrikstad”, er det grunnlag for å si at det finnes mange ”skjulte skatter” i Fredrikstads næringsliv. Som en del av strategien som er lagt, skal det derfor satses på å få disse historiene opp og fram. Målet er at denne historiefortellingen og synliggjøringen, skal bedre byens omdømme som sted å drive næring, øke sjansen for at lokale bedrifter inspirerer og heier på hverandre, og aller helst bidrar til å trekke ny kompetanse, bedrifter og utviklingspartnere til byen.

Søker ett til to byråer

Prosjektet ser etter ett til to byråer eller et miljø som kan:
1. lage en visuell stil/ramme/plattform for formidling som kan brukes i prosjektets levetid

  • Utvikle en visuell stil og et rammeverk for å fortelle om byen som sted å drive næring – bygget på eksisterende strategi og innsikt
  • Etablere digital plattform som kan være en landingsplass for personer fra målgruppene som er nysgjerrige på Fredrikstad, en historiebank og et sted for inspirasjon og kunnskap. (À la http://tenksandefjord.no)

2. samle inn og bearbeide suksess-historiene / PR

  • Videreutvikle et slagord. Finne, formulere og formidle historier fra Fredrikstads næringsliv – gjennom tekst, lyd, bilder og film. Herunder å oppsøke lokale bedrifter og intervjue lokale personer.
  • Tilrettelegge for og bistå med spredning i digitale kanaler som Facebook, Twitter, Instagram og ev. LinkedIn – betalt og organisk.
  • PR – bistå prosjektet med å formidle disse historiene i foredrag, kronikker og artikler – i Fredrikstad, i Østfold, i Oslo-området, i Norge – målrettet.

– Vi ønsker først og fremst å knytte til oss miljøer i Fredrikstad, men ser gjerne at byrået eller gruppen samarbeider med andre ressurser i andre byer, sier Bongard. Arbeidet starter i november 2016, og vil i første omgang kunne vare ut 2017, med god mulighet for forlengelse. Budsjettrammer vil bli diskutert i nærmere dialog.

Meld deg på

Tid: 20. oktober kl. 14.00-16.00
Sted: Fredriksstad Blad, Stortorvet 3, Fredrikstad
Påmelding til prosjektleder Hege Bongard innen 16. oktober på e-post hb@fredrikstad-nf.no

Fakta om Vekst i Fredrikstad
[graybg]Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vi må derfor stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad og vise fram kommunen som et attraktivt sted å drive næring.
Hensikten er å bedre arbeidsplassutviklingen gjennom nyetableringer, investeringer i Fredrikstad og tiltrekke samarbeidspartnere til eksisterende bedrifter.
Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet. Fra næringslivet er Borg Havn, Fredrikstad Innovasjonspark, Fredrikstad Energi, Glemmen Gård, Kniplefjellet Eiendom, Northman, Terje Høili AS og Værste partnerbedrifter i programmet.[/graybg]

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk