Vekst i Fredrikstad-programmet

Vekst i Fredrikstad-programmet

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vekst i Fredrikstad-programmet er et strategisk samarbeid og partnerskap hvor næringsliv / Fredrikstad Næringsforening, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt.

Overordnede mål

 1. Styrke Fredrikstads omdømme som sted å drive næring
 2. Bidra aktivt til å realisere målene i næringsplanen for Fredrikstad, slik at sysselsettingsandelen blir større enn befolkningsveksten

Strategi

 1. Mobilisere kommunen gjennom bevisstgjøring, forbedring og tiltak
 2. Mobilisere næringslivet gjennom nettverk og ambassadører, samt bevisstgjøre betydning av ambisjoner og vekst
 3. Igangsette et kommunikasjonsprogram

Kontaktinformasjon
Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening, hb@fredrikstad-nf.no, telefon 930 35 507.

Organisering – sammen kan vi bidra til positiv samfunnsutvikling

Vekst i Fredrikstad er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet.

Styringsgruppen

Rolle: Diskusjonspartner for forbedringsprogrammer
Representanter:
Trond Delbekk (leder), adm. direktør Værste
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør
Siri Martinsen, ordfører
Ole-Henrik Holøs-Pettersen, direktør kultur, miljø og byutvikling
Dagfinn Reinertsen, gründer, Bekk Consulting
Nina K. Hareide-Larsen, client partner i Meta
Nils M. Apeland, Bedre Kommunikasjon
Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, er observatør.

Hege Bongard, PL, forbereder sakene til styringsgruppen.

Vekst i Fredrikstad-partnerne – et strategisk fellesskap

Gjennom partnerskapet skal vi drøfte og drive frem positiv nærings- og samfunnsutvikling. Skal vi lykkes med en å skape flere arbeidsplasser, krever det at vi samarbeider på nye måter.

Dette partnerskapet er ett tiltak, der toppledere ønsker å bidra til nødvendig og positiv samfunnsutvikling i vår vertskommune. Partnermøtet består av næringslivsledere fra partnerbedriftene, politisk ledelse, kommunens ledelse samt styringsgruppen for Vekst i Fredrikstad.

Partnerbedriftene (fra 2021):

 • Batteriretur
 • Bøckmann Eiendom AS
 • Borg Havn IKS
 • Cityplan AS
 • Denofa AS
 • Europris AS
 • Fredriksborg AS
 • Fredrikstad Energi AS
 • Fredriksstad Blad
 • Høgskolen i Østfold
 • Isegran Eiendom AS
 • Jotne AS
 • Kniplefjellet Eiendom AS
 • Northman AS
 • Solid Gruppen AS
 • Sparebank1 Østfold As
 • Sørlie Næringseiendom AS
 • Terje Høili AS
 • Unger Fabrikken AS
 • Værste AS

Prosess

prosess-vif

 

Les om det kompetente næringslivet i Fredrikstad på www.vekstifredrikstad.no 

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk