Rune Fredriksens 8 kjappe om arealplanen

| Rune Fredriksen om arealplanen.|Det var stor oppslutning da Fredrikstad Næringsforening ba inn til morgenmøte med arealplanen som tema 6. februar.

Rune Fredriksens 8 kjappe om arealplanen

Fredrikstad Næringsforening jobber i disse dager med arealplanen, og inviterte nylig til morgenmøte om tema som trakk fullt hus. Arealplanen er viktig for hvordan vi utvikler Fredrikstad videre, derfor er dialogen vi har med kommunen helt sentral. Vi oppfordrer alle berørte til å komme med sine innspill innen høringsfristen 1. april. Det er mye å sette seg inn i, derfor har vi spurt planutvalgsleder i Fredrikstad kommune, Rune Fredriksen, om å gi oss noen kjappe punkter på hvordan du forholder deg til arealplanen.

  1. Det viktigste punktet er at kommuneplanen består av tre hoveddeler; Et plankart, bestemmelser og planbeskrivelser, der de to første er viktigst.
  2. Omtrent like viktig er det å vite at kommuneplanens arealdel, når den står ferdig, er bindende for hva kommunen vil godkjenne av utbygging. Tiltak kan ikke være i strid med arealformål eller bestemmelser.
  3. Forslaget for arealplan som nå ligger ute til høring er Rådmannens forslag. Fram til 1. april kan politikere, næringsliv og alle andre lese igjennom og komme med innspill og innsigelser.
  4. Bruk tid på terminologien brukt i planen og hva de forskjellige uttrykkene betyr. Om det oppleves diffust, uklart eller kan tolkes forskjellig; still spørsmål. For om det i ettertid kan tolkes forskjellig bør det sees nærmere på nå og presiseres.
  5. I kommuneplanens samfunnsdel ble det vedtatt en arealstrategi. Det er viktig å følge opp om arealplanens forskjellige punkter oppfyller disse strategiene, og det oppfordres til innspill.
  6. To typer innspill er viktig; om det er reelle faktaopplysninger i arealplanen som er feil må dette informeres om nå. Det samme om det er nye argumenter som enda ikke er belyst eller omtalt.
  7. Næringslivet ønsker forutsigbarhet, med enklere saksbehandling, søknads- og reguleringsprosesser. Samtidig er det viktig å huske på at arealplanen vil gi mindre handlingsrom og færre dispensasjoner.
  8. Jeg oppfordrer så mange som mulig til å komme med innspill. Tidspunktet er nå, og fristen er 1. april.

Det var stor oppslutning på Litteraturhuset da Fredrikstad Næringsforening inviterte til morgenmøte med arealplanen som tema 6. februar.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk