elvemetro Tag

Byomformingsstrategien til Fredrikstad forutsetter økt bruk av elven som et byrom og ferdselsåre. Vi har derfor vært pådrivere for å realisere et mer moderne fergetilbud som skal betjene gående og syklende mellom bydelene.

Kommende arrangementer

Lukk