​Næringshagen Østfold (NHØ) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider med vekst og nyskaping hos bedrifter i Østfold. De viser vei, slik at vi skal lykkes med utviklingen av nye bedrifter eller vekst i eksisterende. Næringshagens rolle som utviklingspartner for bedrifter, er å legge vekt på vekst der hovedoppgaven er rådgivning innen forretningsutvikling, strategi og […

Lukk