Vi har en plan

Trond Delbekk Trond Delbekk er styreleder i Fredrikstad Næringsforening og adm. dir. på Værste.

Vi har en plan

Fakta: Byen vokser og en stadig mindre andel av Fredrikstads innbyggere er i arbeid.
– Det er neppe bærekraftig i lengden, sa Knut Vareide på Fredrikstad Næringsforenings generalforsamling nylig. Han har forsket på hva som gjør byer attraktive gjennom mange år, og står også bak arbeidet til NHOs NæringsNM.

Tallene viser at antall arbeidsplasser i næringslivet har økt med 5,1 prosent siden år 2000 i Fredrikstad. Til sammenligning er veksten på 12,7 prosent i Norge.

Dette er fakta, så hva gjør vi? Gjør du noe? Skal jeg gjøre noe? Er det kommunens oppgave? Eller, skal vi gjøre noe sammen? Det er i alle fall kommunen og samfunnet som vil måtte bære kostnadene med underskudd i arbeidsplasser gjennom lave skatteinntekter og sosiale kostnader.
– Vi ser gjennom landet at det er vanskelig for kommunene uten en aktiv næringsforening, for kommunene er ikke egnet til drive vekst i næringslivet, sa Vareide.
Vi tror ham. Han har vært ute i felten, og på bakgrunn av mange års forskning, vet han hva det er snakk om. Mer enn deg og meg.
Det er to mulige veier å gå:
1) Vi søker å redusere innflyttingen slik at befolkningsveksten svekkes (det er nok verken ønskelig eller enkelt)
2) Vi bidrar til ny vekst i næringslivet

Fredrikstad Næringsforening har valgt å bidra til å lykkes med alternativ 2, men vi er helt avhengige av at næringslivet og kommunen står samlet. Vi kan samarbeide og utvikle oss gjennom nettverk, og vi kan aktivt skape et bedre omdømme, samt jobbe oppsøkende mot bedrifter som kan etablere seg her. Vi kan skape en mer spennende og urban by som igjen vil tiltrekke seg kompetanse og nye kunnskapsbedrifter. Vi ser jo det går an å lykkes med det.
Etter ett års drift har næringsforeningen hatt 75 møtepunkter hvor vi har fått satt en strategisk plan og en organisasjon som involverer 70 bedriftsledere, alt for å styrke kunnskap, samarbeid og nettverk.
Nå setter vi kursen fremover mot en ny tid. Konkurransen mellom byer og steder er mer tydelig nå enn før, og vi må satse mer om vi skal hevde oss! Vi vil derfor bli blant de tre mest attraktive byene rundt Oslofjorden.

Derfor har vi satt utvikling av nye arbeidsplasser som en prioritert oppgave, sammen med forbedring av vårt transportsystem, byens urbanitet og omdømme. Disse fire områdene er valgt ut med omhu og vi har lagt Vareide og Telemarkforskings arbeid til grunn, og plukket ut det som viser seg å virke.
2000 arbeidsplasser gikk tapt i industrien i Fredrikstad fra år 2000 til år 2012. Én arbeidsplass i industrien genererer flere arbeidsplasser til andre næringer som handel, tjenester og kultur.
Så én arbeidsplass tapt i industrien, betyr i realiteten flere enn én arbeidsplass tapt for byen.
Fredrikstad skaper dessverre heller ikke flere arbeidsplasser innenfor teknologiske tjenester, en kunnskapssektor som vokser ellers i landet. Boligbyggingen er lavere i Fredrikstad sammenlignet med andre byer rundt Oslofjorden, tross høy befolkningsvekst. Heldigvis tror vi det finnes muligheter om vi blir enige om en felles strategi.

Som Egon sa; det er en plan vi må begynne med, og den har vi i FNF laget sammen med medlemsbedriftene. Vi er per i dag hele 310 bedrifter som står sammen om å kjempe for å utvikle Fredrikstad som en bedre næringsdestinasjon og samfunn.
Drammen har færre innbyggere, men har mer enn dobbelt så mange bedrifter med i næringsforeningen. Alle bedrifter i Fredrikstad bør derfor bli medlem og med på laget. Konkurrentene våre er ikke nabobedriften eller nabobyen, men andre byer rundt Oslofjorden som gjerne vil ha vekst i innbyggere og næringsliv.
Fredrikstad Næringsforening er verktøyet vi har, og sammen har vi større slagkraft. Bli med! Resultat av dette arbeidet ser vi først om fem til ti år, men vi vil årlig måle og sekundere både kommunen og næringslivet.
Siste års tall viser et trendskifte ved at bedriftenes lønnsomhet, vekst og nyetableringer ble bedret i Fredrikstad. La oss gripe momentet og løfte Fredrikstads økonomiske fremtid i samlet flokk!

Publisert som kronikk i Fredriksstad Blad 8. april 2014 ved Trond Delbekk, styreleder i Fredrikstad Næringsforening

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk