Viktig å teste ut transportløsninger

Transportløsninger

Viktig å teste ut transportløsninger

Statens Vegvesen skal teste felles felt for godstransport og kollektivtrafikk over Fredrikstadbrua.

Fredrikstad Næringsforening har vært pådriver for å få til en slik prøveordning som nå testes ut, der 2+-feltet er forandret til å gjelde godstransport i tillegg til kollektivtransporten. Samtidig har vi definert drosjene som del av kollektivtilbudet og påpekt dette. Det er viktig å få testet ut løsninger når vi planlegger vei.

– Det koster rundt 1200 kroner pr time å ha et godskjøretøy i drift. Siden de skal betale 2 ½ gang bompenger, er det enkelt å forstå at de må spare 5-7 minutter på bedre fremkommelighet for å opprettholde økonomien i sine tjenester. Tid er penger, sier Kjell Arne Græsdal.

Ordningen har vært gjennom Samferdselsdepartementet for godkjenning, og uttestingen starter i august med en prøvetid på 3-6 måneder.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk