Viktig innspill til stortingsmelding om elektrifisering på Øra

Kronos Titan ute Kronos Titan på Øra

Viktig innspill til stortingsmelding om elektrifisering på Øra

Kostnadene og tidsbruken for å få fram tilstrekkelig nettkapasitet til Øra industriområde er dramatisk. Ikke bare fordi det er til hinder for at Fredrikstad kommune skal nå sine klimamål, men det er også dramatisk i forhold til hvorvidt industribedriftene med tilhørende arbeidsplasser vil overleve. Nettutfordringene må løses for å lykkes med etablering av ny næring og å oppnå klimamålene.

Tilgangen på store mengder kraft er helt avgjørende for å tiltrekke oss nye etableringer og arbeidsplasser til Norge, hvis vi ikke kan tilby dette så velger bedriftene å etablere seg i andre land som kan tilrettelegge for deres behov.

Et av Norges største konkurransefortrinn i internasjonal sammenheng er at her produseres det store mengder fornybar energi, utfordringene knytter seg til flaskehalsene i strømnettet som skal frakte denne elektrisiteten.

Fredrikstad har en lang og stolt industritradisjon med mange arbeidsplasser.

Norgesnett har sett på muligheten for å elektrifisere Øra Industriområde, som består av et titalls bedrifter, der mange er i kategorien prosessindustri med stort forbruk av fossile energikilder med tilhørende klimagassutslipp. Kostnadene og tidsbruken for å få fram tilstrekkelig nettkapasitet til Øra industriområde er dramatisk.

Fredrikstad Næringsforening med på innspill til stortingsmelding om elektrifisering på Øra

Les hva Fredrikstad Næringsforening, sammen med NorgesNett og Viken Park, har sendt til Olje- og energipartementet som innspill til stortingsmelding

Kontaktperson i næringsforeningen: Kjell Arne Græsdal

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk